Vigtig info om forbud mod gratis bæreposer

Uddeling af gratis bæreposer forbydes pr. 1. januar 2021

Folketinget har i januar vedtaget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der betyder, at det fra 1. januar 2021 er forbudt at uddele gratis bæreposer.

Detailhandlen skal opkræve mindst 4 kr. for en bærepose.

Forbuddet mod gratis poser vil gælde alle typer af bæreposer – herunder både poser med og uden hank.

  • »§ 51 a. Bæreposer med hank må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 4
  • Stk. 2. Bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse under 30 mikrometer må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 3
  • Stk. 3. Bæreposer af plastik uden hank med en vægtykkelse under 15 mikrometer er ikke omfattet af forbuddet i stk. 2
  • Stk. 4. Salgssteder, der udelukkende sælger varer fritaget for afgift, jf. lov om merværdiafgift (momsloven), er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1