Vigtig info om tobak og cigaretter

Afgiftstigninger

27. december 2019 vedtog Folketinget en ændring af tobaksafgiftsloven, som har medført en markant stigning i afgiften på tobaksvarer pr. 1. april med en yderligere stigning igen 1. januar 2022.

Inden den nye afgiftstigning trådte i kraft opkøbte vi cigaret- og tobaksvarer med gammel afgift. Det betyde, at du fortsat kan finde produkter under den gamle pris og afgift. Overgangen til til ny pris og afgift vil derfor ske løbende.

Menthol- og kapsel forbud

Cigaretter og rulletobak med menthol smag bliver fra 20. maj 2020 forbudt at sælge i Danmark jvf. EU lovgivning. Forbuddet mod aromastoffer skyldes bl.a., at man frygter, at aromastofferne kan gøre det lettere at begynde at ryge. Det er stadig tilladt at ryge cigaretter med menthol efter 20. maj 2020 – det er udelukkende salg, der er forbudt.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at de efter 20. maj vil følge op på, at det kun er de tilladte produkter, der bliver solgt. Har man cigaretter eller rulletobak med menthol smag på hylderne efter, at forbuddet er trådt i kraft, kan det medføre bødestraf.

Vær opmærksom på, at det fortsat er lovligt at sælge tyggetobak, pibetobak, cigarillos og e-cigaretter med menthol smag.

Har du produkter, der er omfattet af det nye forbud efter 20. maj 2020, skal du kontakte din konsulent hos leverandøren direkte for ombytning eller returnering. Det er IKKE muligt at returnere varerne hos din grossist.

ID-mærkning: Track & Trace

Husk, at jf. EU-krav skal cigaretter og rulletobak i hele værdikæden have korrekt Track & Trace ID-mærkning fra 20. maj 2020, så varerne kan spores fra fabrikant til detailforhandler.

Kravet omfatter på nuværende tidspunkt udelukkende cigaretter og rulletobak. Først fra 2026 vil der være krav om ID-mærkning af andre tobaksvarer.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at de efter 20. maj gennem tilsyn i butikkerne vil følge op på, at tobaksprodukter har den korrekte ID-mærkning. Overholdes reglerne ikke, kan det medføre bødestraf.