Vilkår & betingelser

Samtykke

Jeg giver hermed samtykke til, at Dagrofa S-Engros må sende mig e-mails og/eller SMS’er og MMS’er vedrørende tilbud på varer, nyheder, deltagelse i konkurrencer samt servicemeddelelser. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte FoodService Danmark A/S her marketing@dagrofa.net. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her s-engros.dk/persondataforordningen.

Oplysning om behandling af personoplysninger:
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
FoodService Danmark A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig fx hvis du er enkeltmandsvirksomhed. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

FoodService Danmark A/S
Vejleåvej 13
2635 Ishøj
CVR-nr.: 27 62 69 04
Telefon: marketing@dagrofa.net
Mail: +45 43 30 14 04

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
– For at kunne sende dig relevant markedsføring via e-mail og/eller SMS
– Udvikle butikker, varesortiment, tilbud og lignende forretningsmæssige tiltag
– Udarbejde markedsanalyser, statistikker m.v. til brug i FoodService Danmark A/S

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den aftale vi har indgået med dig om fremsendelse af markedsføring og dermed Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om lovlig behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontakt.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som navn, virksomhedsnavn, CVR-nr., kundenr., e-mailadresse og telefonnummer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Databehandlere herunder Apsis til bl.a. udsendelse af mails samt Navision. Herudover kan vi videregive oplysningerne til andre selskaber i Dagrofa Koncernen.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi behandler alene personoplysninger som vi har modtaget fra dig. Du kan alene tilmelde dig nyhedsbrevet hvis du i forvejen har et kundenummer.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger 14 dage efter du afmelder dig nyhedsbrevet eller ophører som kunde, hvorefter dine oplysninger slettes i markedsføringssammenhæng.

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

Du bliver tilknyttet en segmentgruppe på baggrund af hvilken branche din virksomhed tilhører når du er kunde.

9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til markedsføring tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet via dette link s-engros.dk/afmeld-tilbud eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke til markedsføring tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke til markedsføring og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen som fysisk person eller enkeltmandsvirksomhed en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.